10 BUD

Ti bud for arbeidsledere og andre som ønsker utviklingshjelp fra sitt team eller omgivelser .

1 GÅ FORAN!

Eksemplets makt er stor. Ved å være aktiv ideskaper og problemløser, er du et godt forbilde. Din innsats kan inspirere. Dersom du er passiv, gir du dine medarbeidere alibi for også å være det.

2 ETTERLYS IDEER!

Sitt ikke på arbeidsproblemer og -oppgaver. Be dine medarbeidere om å delta i løsningen av alle oppgaver på arbeidsplassen. Direkte oppfordring virker engasjerende og forpliktende.

3 GI INFORMASJON!

Gi medarbeiderne del i nøkkelopplysninger. Informasjon gjør størst nytte ved at den blir delt med andre.

4 FORMIDL KONTAKT!

La medarbeiderne få forbindelse med "ressurspersoner" og andre hjelpere du kjenner.

5 UTSETT INNVENDINGENE!

I starten er innvendingene ofte klarere enn fordelene. Drep ikke ideer og innsatsvilje som kan ha verdi, ved å komme med umiddelbar kritikk. Lytt og still heller spørsmål som får idegiveren til å vurdere sitt forslag mer kritisk.

6 DELEGER AVGJØRELSER!

La medarbeiderne få beslutte så langt det kan forsvares. Legg deg ikke bort i alt som skjer.

7 GI UTVIKLINGSSTØTTE!

Vær positiv. Sørg for støtte til utvikling av ideer og forslag som kan ha verdi.

8 KRITISER KONSTRUKTIVT!

Gjør kritikken konstruktiv. Prøv a foreslå forbedringer istedenfor å trekke fram negative sider.

9 STØTT REALISERINGEN!

Det er viktig også for opphavsmannen at nyttige forbedringsforslag blir satt ut i livet.

10 PROFITER IKKE PÅ ANDRES IDEER!

Tilegn deg ikke andres forslag og ideer. Du kan bidra til å gjøre en dårlig ide til en god ide. Sørg da for at også opphavsmannen får anerkjennelse og belønning.

Alle overtramp er synd, men det er dødssynd å ha overtramp på 10 dvs å profitere på andres ideer.