Paul's Lederfilosofi

25.05.00


Klikk her for å starte


Innholdsfortegnelse

PML Nordnorsk.Com

Ledelse.

Ledelse på Nord Norsk.

Ledelse.

Ledelse er et fag.

Ledere ser på !!!.

PowerPoint-lysbilde

Å lede betyr at du får andre til å gjøre noe som du ønsker.

PowerPoint-lysbilde

Leder Stiler.

Leder Stiler.

Leder Stiler.

Leder Stiler.

Leder Stiler Er Avhengig Av.

Ledelsens Informasjon.

Alt Dette Er Ledelse.

Konstruktiv Ledelse.

PowerPoint-lysbilde

Viktige Byggeklosser.

PowerPoint-lysbilde

Møter Er Viktig, Men Husk !.

Ledelse Består Av Dette.

BMA Ledeles Tanker.

Prosjekt. ( hva er det)

Prosjekt.

Prosjekt.

Prosjektmodell med fasene og dokumentasjon`s rutiner.

I Prosjekt Er Det Viktig Med En Felles Visjon.

Sammen blir Vi stor og flink, derfor ønsker vi å være sammen. Jeg slipper å være liten og alene ,og( Ikke er det artig heller.)

PowerPoint-lysbilde

PowerPoint-lysbilde

Motivasjon og Lederskap.

Motiver og Innstilling.

Primær behov.

“ Sekundære Behov.”

Motivasjon System.

Leder prinsipper.

Prestasjon Er Avhengig Av.

Gode Ledere Fokuserer På.

Positive Elementer.

Negative Elementer.

Aktiv Lytting.

Tilbakemelding.

Hva Fremmer Kreativitet.

Viktige Ord for En Leder.

Ledelse Og Kreativitet.

Ledelse Som Svekker Kreative Personer/miljøer.

Økt Selvtillit Til Å Møte Nye Utfordringer.

Begrunnelse for Handling.

Hva Skaper Kreativitet.

Vurdering .

Personlige tips til lederen.

Personlige tips til lederen.

Personlige tips til lederen.

Tillatt originalitet.

Takk får du som leder ved at teamet lykkes å nå sine mål .

Skap total kvalitet.

HVORFOR GÅR TING GALT?

KORREKSJONS LOVEN

KVALITET ER

HVA SKAPER KVALITET?

HVEM SKAPER KVALITET?

PERSONLIG KVALITET?

MEDARBEIDERNE

DEMING’S PDCA-SIRKEL

STYRINGS SLØYFEN Logistikk fungsjon.

DEMINGS PRINSIPPER FOR KVALITETSLEDELSE

DEMINGS PRINSIPPER FOR KVALITETSLEDELSE

DEMINGS PRINSIPPER FOR KVALITETSLEDELSE

DEMINGS PRINSIPPER FOR KVALITETSLEDELSE

DEMINGS DØDELIGE SYKDOMMER

DEMINGS DØDELIGE SYKDOMMER

DEMINGS DØDELIGE SYKDOMMER

Totalkvalitet.

TOTALKVALITET

TOTALKVALITET

TOTAL KVALITETSLEDELSE

KVALITETSLEDELSE

PEOPLE EMPOWERMENT

CUSTOMER SATISFACTION

CUSTOMER SATISFACTION

VERDIKJEDEN

SUKSESSFAKTORER - UTVIKLING

PowerPoint-lysbilde

FORBEDRINGSPROSESSEN

YTELSESNIVÅ

KORRIGERENDE TILTAK

KVALITETSFORBEDRING

Arbeidsmiljø .

Det totale arbeidsmiljø.

Arbeidsmiljø.

Det totale Arbeidsmiljø.

Miljø faktorer i arbeidsmiljø.

Vi vill alle ha ,men hva gir vi.

Dagens situvasjon.

Fremtiden må bygge på.

De viktige T. ene.

Psykososiale arbeidsmiljø.

Ny giv i ( Bedriften ).

Fremtiden.

Team framtidens utfordring og mulighet.

PowerPoint-lysbilde

Dokumentert økning av Teameffektiviteten

Hvilke typer team?

Team som virkemiddel i Prosessindustrien er full av.

Utgangspunkt.

Organisasjonsomforming er ikke lett.

Organisasjonsomforming til.

Gruppene som en del av et sirkulasjonssystem

Organisasjoner og grupper

Mangfoldighet - et tveeggede sverd?

Forskningsspørsmål. ?

Hva menes med ”effektivitet”?

En normativ tilnæring til effektivitet.

Teameffektivitet - læring.

Hva er effektivitet for deg som leder?

Hvem bestemmer teamets effektivitet?

Teamkompetanse, må læres.

The Black Box as a mediator.

De fire kritiske faktorene.

De fire kritiske faktorene.

The TCT program as a moderator

Måling av gruppe/team-effektivitet

Dokumentert økning av teameffektiviteten – virker det?

Team.

Vinnere er bedrifter som bruker Team. Ressurser er den gruppen som styrker teamet, og ikke de som skader dette.!!!

Organisasjon. Endring.

Å styre forandringer.

Team - er det mulig, i en organisasjon med bare 1'ere? ( verdens mestere)

Team er alltid en gruppe , men en gruppe er ikke alltid et team ??? ..

Team-medlemmers lærehemninger?

Hvorfor team?

Viktige suksess-kriterier for team.

Team gevinster.

PowerPoint-lysbilde

Lykke til med TEAMET Velg et team ,og se på resultatene de oppnådde. Lær av det gode teamet.

Prosjekt visjon.

Logistikk.

Logistikk

Prosess logistikk

det er jo oss det.

Endringers prinsipper.

Lyn kurs i menneskelige relasjon.

Vær på vakt ovenfor elefanten i rommet.

PowerPoint-lysbilde

PowerPoint-lysbilde

Industriforum Nord.

PowerPoint-lysbilde

Prosessindustri.

Prosessindustri.

PowerPoint-lysbilde

PowerPoint-lysbilde

PowerPoint-lysbilde

Industriforum Nord Et nettverk til gjensidig styrke..

Hva har disse prosess bedriftene felles.?

Mitt spesialfelt er , transportanlegg.

PowerPoint-lysbilde

Prosess logistikk

PowerPoint-lysbilde

Nettverk for prosess industrien..

Forfatter: Paul M Larsen

E-post: paul@nordnorsk.com

Hjemmeside: http://www.nordnorsk.com