NOEN ORD TIL ETTERTANKE OMKRING OMSTILLING:

En norsk og en japansk bank inngikk en avtale om en årlig kapproing med åtter.(BM)

Begge mannskapene la seg i hardtrening, og da konkurransen endelig kom, var begge lagene i toppform. Likevel vant japanerne med en kilometer.

Etter nederlaget var moralen selvsagt helt på bunn i den norske banken.

Ledelsen besluttet derfor at alt skulle gjøres for at banken skulle vinne neste år.

Det ble nedsatt en prosjektgruppe for å undersøke hvor problemet lå.

Etter nøye undersøkelser fant gruppen ut at japanerne hadde syv mann til å ro, og en til å styre. Nordmennene derimot hadde en mann til å ro, og syv til å styre.

I denne krisesituasjonen viste ledelsen for en gangs skyld betydelig handlekraft.

De ansatte straks et rådgivningsfirma til å undersøke det norske lagets struktur. Etter flere måneders arbeid konkluderte de med at det var for mange til å ro.

På bakgrunn av ekspertenes rapport ble det straks foretatt endringer i lagets struktur.

Man fikk nå fire styrmenn, to overstyrmenn, en styreleder og en roer.

Dessuten besluttet ekspertene å gi roeren større arbeidsområde og mer ansvar.

Året etter vant japanerne med to kilometer.

Da sparket den norske banken roeren med begrunnelse i dårlige resultater, samtidig som de bestemte seg for å utvikle en ny båt.

Rådgivningsfirmaet ble rost for sin innsats, og ledelsen ble berømmet for å ha gjennomført et godt prosjekt.

Etter en tid så ser man at alt har vært prøvd før, og da er det viktig å huske at det ikke er organisasjoner men personer og individ som skaper omstilling.