Ledere med suksess tar flere beslutninger og klager mindre.

Mange medarbeidere ønsker seg ledere som er flinke og tydelige til å ta beslutninger. Handlinger er lederens eneste basis for suksess. I tillegg vil ubesluttsomhet hindre handling og fremdrift - både for lederen og medarbeiderne.

Ubesluttsome ledere bør oftere ta kontakt med sine medarbeidere. Ikke la medarbeiderne bestemme for deg. Du behøver ikke fortelle at du ennå ikke har bestemt deg. Det enkleste er å fortelle at du skal foreta noen valg - og at du gjerne vil høre dine kollegaers synspunkter og idéer.

Ved å involvere medarbeiderne blir beslutningsgrunnlaget både bredere og bedre. Når du som leder gjør feil; ikke forsøk å minimalisere, bagatellisere eller enda verre - dekke over feilen. Gå til medarbeiderne og si i klartekst: "Jeg gjorde en feil." Å innrømme feil er den raskeste veien til respekt. Medarbeiderne vet da at lederen er trygg; fordi bare trygge ledere orienterer om sine feil. Dessuten vet medarbeiderne at lederens øvrige beslutninger er riktige.

Hvis ikke så hadde jo lederen kommet til sine medarbeidere og orientert om feilene - for så å rette dem opp! Som leder er det ukokt å klage overfor medarbeiderne hvor tung, slitsom, vanskelig og krevende din lederjobb er. Dersom lederjobben ikke hadde vært vanskelig, ville jo ikke jobben vært nødvendig. Eller den kunne vært utført av en person med betydelig færre kunnskaper - og langt lavere lønn.

Medarbeiderne trenger ofte sympati og anerkjennelse når de føler seg preget av stor arbeidsmengde. I en slik situasjon er det uklokt av en leder å stadig vekk forteller om sin store arbeidsmengde. Ledere skal ha stor arbeidsmengde; og bør derfor ikke trykke den over hardt arbeidende medarbeidere. Ledere må være mer enn ledere.

De må også lede heiagjengen.