Informasjons-pedagogikk

"Vi lærer 10% av det vi leser, 15% av det vi hører, men 80% av det vi deltar i".

Nedenfor er det skissert en pedagogisk modell som du kan benytte når du skal informere, undervise eller kommunisere et budskap. Som du ser bygger den på ulike aktivitetsrammer.

Erfaringene viser at ved å følge denne fremgangsmåten sikrer du på en god måte læring som gjør at tingene du presenterer vil bli husket.

Det er likevel viktig å bemerke at du ikke bør binde deg kun til en slik modell når du skal planlegge en fremførelse. Bruk din egen fantasi og vurderingsevne fra gang til gang.

Modellen:

 1. Innledning
  - Metafor
  - Miniforelesning
 2. Demonstrasjon
 3. Instruksjon
 4. Utprøving i praksis
 5. Teori
 6. Evaluering
  - Erfaringsbeskrivelse
  - Refleksjon

Et eksempel på bruk av modellen:
Du ønsker å benytte modellen for en grundig "bli-kjent-øvelse" ved oppstarten av et nytt prosjekt. Hver enkelt skal i løpet av ca. 30 minutter fortelle om seg selv, sin oppvekst, dagens arbeidsoppgaver, hobbier, interesser osv.

 1. Innledningen kan være din egen opplevelse omkring et "bli-kjent-møte" i forbindelsen med oppstarten av et nytt prosjekt. Hvis du finner en god metafor på teambygging og viktigheten av å bli godt kjent, kan du starte med denne (jfr. også eget valg om bruk av metaforer )(kick off). Deretter forklarer du kort hva som ligger i selve øvelsen og hvorfor du velger å bruke tid på dette.
 2. Demonstrer øvelsen for gruppen. Sett dem f.eks. i en ring på golvet eller rundt en peis samtidig som du forklarer hvor viktig rammene er for dele slik personlig informasjon med hverandre. (Trygge rammer).
 3. Gi dem instruksjoner om hva som bør inngå i øvelsen, hva de skal snakke om, viktigheten av å være åpen, antatt tidsforbruk pr. person mv. Hvis dere skal i gang med øvelsen umiddelbart kan du selv starte og fortelle din egen historie. Ofte vil du se at punkt 2 (demonstrasjon) og punkt 3 (instruksjon) vil gå over i hverandre.
 4. La deretter deltakerne prøve dette ut i praksis. Dette er det viktige punktet: de får selv prøve og kjenne på hva øvelsen går ut på, ikke bare høre om den. Læringseffekten av å oppleve noe er ofte langt sterkere enn kun ved å se og høre.
 5. Teori. Hvis du ønsker å knytte noe teori eller teoretiske modeller omkring hvordan en gruppe sosialiseringsprosess fungerer, gjør du dette her.
 6. Evaluering. Hvordan var det å oppleve å dele sine livserfaringer? Deltakerne reflekterer individuelt eller sammen over hva de nettopp har gjennomført.