Gode råd ved bruk av konsulent

  1. Prøv å få anbefaling til en konsulent av noen du stoler på.
  2. Ta gjerne kontakt med to konsulenter, slik at du kan sammenlikne
  3. Dersom du mangler referanse på forhånd, be gjerne om henvisning til en bedrift som vedkommende har arbeidet for. Ta da kontakt med vedkommende bedrift.
  4. I mange tilfeller kan det være nyttig å få kjennskap til tidligere oppdrag, og hvordan disse er blitt gjennomført. Du bør også undersøke hva de har kostet.
  5. Avtal timehonorar og maksimalt timeforbruk eller en anslått total pris. Avtal også hvordan reiser og andre spesielle ytelser skal belastes.
  6. Avtal tempoplanen så nøye som mulig. Pass på å få definert dine bidrag til gjennomføringen av prosjektet.
  7. Velg ikke konsulenter som krever for høyt timehonorar. Høyere timehonorar betyr som regel at det betales unødvendig for renomme og/eller administrasjon i konsulentfirmaet.
  8. Forbered møter så godt som mulig. Medvirk til å økonomisere møtetida. Sørg for å skaffe til veie best mulig bakgrunnsmateriale, og vær disponibel for å svare på spørsmål.
  9. Søk råd hos tredjemann dersom du underveis blir usikker på utførelsen av oppdraget.