Lederens paradoks

 1. Du skal ha et nært forhold til dine medarbeidere, men samtidig holde avstand.
 2. Du skal gå i front og vise vei, men samtidig holde deg i bakgrunnen og delegere.
 3. Du skal vise tillit til alle, men samtidig følge med og kontrollere.
 4. Du skal være tolerant og lyttende, men samtidig følge med og kontrollere.
 5. Du skal ta ansvar for din avdeling og dine mål, og samtidig ta ansvar for helheten.
 6. Du skal planlegge din tidsbruk og samtidig være fleksibel og ta ting på sparket.
 7. Du skal gi uttrykk for det du tenker og føler, og samtidig være diplomatisk.
 8. Du skal være visjonær, men alltid ha begge føttene på jorden.
 9. Du skal arbeide for enighet og samarbeid, men være i stand til å skjære igjennom.
 10. Du skal være dynamisk og handlekraftig, og samtidig ettertenksom og reflektert.
 11. Du skal være både selvsikker og ydmyk, positiv og kritisk, samt følsom og klart tenkende.