PROSJEKTADMINISTRASJON

Jeg har laget en stor prosjektoppgave innenfor prosjektarbeid. Ta kontakt med meg så kan jeg sende deg den.

PROSJEKT KARAKTERISTIKA

Prosjektets faser.

Planlegger. Koordinerer .Kommer frem til et forslag. Vurderer forslagene. Lager en organisasjon. Lever som vi lærer. Starter peke seansen. Får ryddet opp i konflikten.

Starter stafetten..

Stafetten begynner å fungere.

Vi feirer og husker tilbake.

Dette er prosjekt sine karakteristika , den viktigste oppgaven i et prosjekt er å avgrense dette.
Svenn A Jessen som er en nestor innen prosjekt oppbygging sier i en av sine bøker at dette å drive prosjekt er noe av det vanskeligste , men også noe av det givene du kan arbeide med.