SITATER

Her er en samling sitater som først og fremst knytter seg til områder omkring læring, ledelse, personlig utvikling og vekst.

Om lederskap:

Lederskap er å skape en verden som folk vil ønske å tilhøre.
Paiscal.

Om forenkling:

Jo mer man vet desto mere forenkler man.
Elbert Hubbard.

Orden og forenkling er de første skritt i retning av å miste noe.
Thomas Mann

Kunsten er å gjøre det umulig mulig
Det mulige enkelt
Og det enkle elegant

Om læring:

Læring er ikke først og fremst en rett, men en plikt.

Vi vet ikke en milliondel av en prosent av noe som helst.
Thomas Alva Edison

Det er bedre med ett seminar i hodet enn ti på høyfjellet
Matz Sandman

Sår du en gang, høster du en gang.
Planter du et tre, høster du ti ganger.
Underviser du menneskene høster du hundre ganger.
Ksuan Tsu

Hvis du gir en mann en fisk, har han mat for en dag.
Hvis du lærer ham å fiske, har han mat for resten av livet.
Ksuan Tsu

Om lojalitet:

Du kan ikke forlange lojalitet. Lojalitet er noe du gjør deg fortjent til.

Jeg har tre skatter som jeg vokter og steller.
Den ene er kjærligheten.
Den andre er sannheten.
Den tredje er ydmykheten.
Bare den som elsker er uredd,
bare den nøysomme - er storslagen,
bare den ydmyke - er skikket til å lede.
Lao Tse

Om tillit:

Tillit bygges opp i millimeter, og brytes ned i metersvis.
Hans Olav Håkonsen

Kun med hjertet kan man se riktig, det vesentlige er usynlig for øyet.
Antoine De Saint-Exupèry
(Den Lille Prinsen).

GLEM IKKE LEKEN!
"All læring som ikke er inngått i form av lek er forfeilet"
sa Platon - 400 år før vår tidsregning.
"Alle viktige utviklingsresultater skjer gjennom lek"
sa Bubler - mange hundre år senere
"Mister du evnen til lek, mister du evnen til selve livet"
sa Andre Bjerke.
Hvordan er din evne til å utnytte Homo Ludens, det lekende menneske?

Det er edelt å være god, men å undervise andre i hvordan de skal bli gode, er edlere- og mindre besværlig.
Mark Twain

Mange mennesker tar ingen sjanser
Særlig ikke hvis det er sjanser for å lære noe
Henrik Holt Larsen

Det som ikke er så vanskelig at du dør av det, lærer du noe av.

Det jeg hører, glemmer jeg
Det jeg ser, husker jeg
Det jeg gjør, forstår jeg
Confucius 451 B.C

Det er ingen storhet der det ikke er enkelhet, godhet og sannhet.
Leo Tolstoy.

Dersom du tror du kan eller tror du ikke kan, har du rett.
Henry Ford.

Forutsetningen for at du kan være engasjert, er at du kan se meningen med et du gjør.

Det er en utfordring i enhver stilling og i enhver handling. Kun du kan finne utfordringen.
Finn den!
Finnerlønnen er stor!

Det som er verdt å gjøre, er verdt å gjøre godt.

Den største årsak til utbrenthet:
Er mangel på involvering, gjennom ansvarlig- og myndiggjøring - og mangel på tilbakemelding.
Hans Olav Håkonsen.

Alt du gjør har en virkning i fremtiden, og får du en virkning i dag,har den en årsak i fortiden.
Albert Einstein.

Vanlig folkeskikk er ikke så vanlig lenger!

Du skal vite av hvis du velger å ikke velge, velger du likevel.
Jean Paul Sartre

Valget selv er avgjørende for personlighetens innhold; Ved valget synker personligheten ned i det valgte, og når den ikke velger, visner den i tæring.
Søren Kierkegaard. (Om ansvar og valg).

Vedrørende byråkrati og definisjonen på en pyramide:

Bevis på at det ikke alltid er plass øverst.

Når en byråkrat gjør en feil og fortsetter å gjøre den, blir den som regel ny politikk.
James H. Boren.

Definisjon av byråkrati:

Overdreven utøvelse av ansvar for en enkelt del - uten hensyn til helheten.

Den beste måten å unngå å gjøre feil på, er å la være å gjøre noe.

Den som står med begge beina plantet på jorda, står stille.

Gjør du tingene slik du alltid har gjort dem, vil du ende opp slik du alltid har vært!

Et kompromiss er kunsten å dele en kake slik at alle tror de har fått det største kakestykket.
Ludvig Erhard

Grunnen til at elver og sjøer mottar hyllest fra tusener av småbekker er at de holder seg lavere enn dem. Derfor er de i stand til å regjere over dem.
Lao Tse.

Visdom betyr å strebe etter de beste mål med de beste midler
Francis Hutcheson

Med mindre vi tenker riktig kan vi ikke handle, og der tenkingen er riktig vil rett handling følge.
Henry George

Det er ikke nok å gjøre tingene riktig.
Det viktigste er å gjøre de riktige tingene Til rett tid.

Å spørre om hvem som burde være sjef Er som å spørre hvem som burde synge tenor i koret
Det bør selvsagt være den som kan synge tenor
Henry Ford

Hvis du vil lede mennesker, skal du gå bak dem
Laozi.

Ledelse synes å være det å få andre til å ønske og gjøre noe du selv er overbevist om bør gjøres.
Vance Paccard

Der hvor det er liv er det ledere, og der hvor det er ledere er det noen ganger liv.
Henrik Holt Larsen

Enhver sannhet passerer gjennom tre stadier før den erkjennes:
Først latterliggjøres den -
så motarbeides den -
og så anses den som selvsagt.
Arthur Schopenhauer, filosof, 1788-1860.

Du må vende blikket innover for å finne dine verdier, men se dypere etter perspektiv.

Om tid og stress:

Heve du ikkje tid, får du taka deg tid.
Ordspråk fra Telemark.

Du blir ikke stresset av det du gjør, men av alle tingene du skulle ha gjort.
Ukjent

Det er ikke tiden vi får i gave, men øyeblikket.
Denne gaven omskaper vi til tid.
Georges Poulet.

Livet består av mer enn å øke farten på det.
Mahatma Gandhi

Han red som en gal i alle retninger...

Henrik Ibsen om å forandre holdning:

"Ja, tenke det; ønske det;ville det med; - men gjøre det! Nei, det skjønner jeg ikke!"
Fra Per Gynt

Det er viktigere å gjøre som man sier, enn å si hva man skal gjøre".

Det er viktigere å få organisasjoner til å fungere enn å omorganisere funksjoner.

Skrevet på kinesisk består ordet krise av to tegn. Det ene står for fare, og det andre for mulighet.
John F. Kennedy.

Man må arbeide
Om ikke av lyst så ihvertfall av desperasjon
For det viser seg ved nærmere betraktninger at arbeid er mindre kjedelig enn fornøyelser.
Charles Baudelaire

Om kreativitet:

Kreativitet er bare et fint navn på vanlig aktivtet.....
Enhver aktivitet blir kreativ når personen gjerne vil gjøre det riktig, eller bedre.
John Updike

Det som teller er å aldri slutte å stille spørsmålstegn.
Albert Einstein

Om læring og lærende organisasjoner:

Det er tre typer virksomheter:
De som aldri oppdaget hva som skjedde.
De som ser tingene skjer.
De som sørger for at tingene skjer.

Når forandringens vinder blåser, bygger noen skjul for vinden. Verdibasert lærende organisasjoner bygger vindmøller.