" Måsen "

Måsen er for meg selve symbolet på en ekte nordlending.

Min begrunnelse er at den er sosial nøysom og beskytter sine med dødsforakt.

Stormåsen er

Det trengs intelligens langt over det normale for å kunne mestre det denne fugelen kan.

Den er en team arbeider av de sjeldne og den kan innordne seg teamet uten å oppgi sin identitet, den klarer til å med å utvikle denne.

Mottoet til måsen er: Det umulige er mulig bare vi samarbeider.