Paul M Larsen - CV

Ansatt.

Jeg er fast ansatt på LKAB i Narvik som er en logistikk prosess industri med jernmalm som produkt og som har eget personell både til drift og vedlikehold. LKAB er en heleid svensk malmforedlings bedrift med ca 3200 ansatte

Der har jeg fra 1967 utført en rekke ulike arbeidsoppgaver.

Privat.

Født 05/12-49. Gift med Jorunn og har to voksne barn Rune og Monica og er bosatt i Bergveien 66 på 8520 Ankenesstrand. Telefon privat 769 56859. Var i året 1999-2000 president i Narvik Rotary klubb, og har foto som hobby. Har Mercedes som lidenskap og er med i MB klubben. Har erfaring med arbeid med personer med atferds vansker ( Alkohol , stoff mm. )

Kvalifikasjoner

Lang teknisk og administrativ ledererfaring .Allsidig praksis og erfaring innen mekaniske / tekniske og merkantile fagområder .Har bred erfaring fra innkjøps arbeide og prosjektledelse. Er LKAB representant i Industriforum Nord Vedlikehold med spesialfelt Transportanlegg. Har vært foreleser på kurs og konferanser i emnene ledelse, motivasjon , teambygging og prosjektledelse i praksis.
Spesialfelt : Tungindustrien , Mobilkraner, Transport, Vedlikehold , Logistikk , Mekanisk montasje , Prosjekt administrasjon, Team og Innkjøps arbeide, Ledelse generelt og teambygging spesielt.
Har forelest innen disse fagfeltene ved flere seminarer og andre anledninger .

Formell utdannelse.

BI Høyskole studium - Master of Management 1996-2001
BI Høyskole studium - Samspill og ledelse 2000-2001
BI Høyskole studium - Logistikk Master program 1998-1999
BI Høyskole studium - Prosjekt administrasjon Master program 1996-1997
Nord Norsk Lederutvikling - Leder program logistikk 1995
NKI Arbeidsleder skolen - 2 åring 1974-1975
Teknisk fagskole - Teknisk assistent 1972-1974
NKS - Elementær tekniker 1972-1974
LKAB fagbrev - Mekaniker / maskin reparatør 1967-1969
Narvik Yrkesskole - Mekaniker / maskin reparatør 1965-1967
Sveisesertifikat

Fagkurser.

Mekanikk/ vedlikeholds teknikk /hydraulikk.
Sveiseteknikk. /vedlikehold og produksjon.
Forebyggende vedlikehold.
Datateknikk.
Presentasjonsteknikk.
Innkjøpsstrategier.
L.C.C. kurser og L.C.P. kurs.
Operativ ledelse.
Praktisk prosjekt styring ( PPS.)
Økonomi / innkjøp kurser.
Motivasjon og teambygging/ teamtankegang.
Strategi oppbygging.
Pluss en rekke bedrifts interne kurs.

Erfaring fra arbeidslivet

Prosjektleder for ny malmhavn i Narvik Prosjekt SILA 2000-2008.

Prosjektet besto i å ta ferm en ny logistikk og lagerplan for Narvik Malmhavn.
Prosjektet er godkjent av styre i LKAB og starter byggefasen i jan 2006.
Prosjektet har en kostnad på ca 900 mill sek.
Bestiller har godkjent prosjektet.

Prosjektleder for prosjekt ny banegård i Narvik 2004 -2005. Prosjekt NYBA30

Prosjektet besto i å erstatte spor med aksellastvekt på 25 tonn til 30 tonn samt effektivisere togtransporten i Narvik.
Prosjektet hadde en kostnadsramme på 18 mill nok.
Prosjektet er avsluttet og godkjent av bestiller MTAS.

Prosjekt leder for Silo i silo 2003 -2004. Prosjekt Silo i Silo

Stålsilo for slig montert i dagens lossestasjon et montarsje prosjekt med en kostnadsramme på ca 12 mill nok.
Prosjektet inneholdt en spesiell mater type extromat.
Prosjektet er avsluttet og godkjent av bestiller.

Prosjektleder

Fra mars 2000 er jeg også prosjektleder for ombygging til 30 tonns akseltrykk på losseanlegget i Narvik. Dette innebærer ombygging av lossestasjon og tilhørende banegård med mere. Et ca 700 mill kr prosjekt.

Drift og vedlikeholds koordinator

Fra januar 99 er jeg ansatt som drifts og vedlikeholds koordinator på LKAB i Narvik, i denne funksjonen har jeg ansvaret for koordinering av vedlikeholdet og drift logistikken slik at det blir et minimum av forstyrrelser og til en gunstigst mulig total kostnad.
Dette innebærer at jeg skal samordne produksjons prosess og vedlikeholdsplanene til en felles plan som gir bedriften det totalt løsningene for alle involverte.
Er bedriftens representant i Industriforum nord med vedlikehold og transportanlegg som fagfelt og spesialfelt.

Prosjektleder

Tidligere var jeg seksjonsleder på prosjektavdelingen og ledet arbeidet med demonteringen av LKAB `s Demag transportanlegg. Dette var en av Europa største demontering `s oppdrag som pågikk midt i Narvik sentrum. Området er på ca 11000 m2. og inneholder ca 10000 m3 betong og ca. 12 000 tonn stål fordelt på en 800.meter lang kran bane og 4 kraner samt en skovel hjul laster. Et prosjekt som har satt sikkerheten i fokus og som inneholder alle aspekter rundt risiko fylt arbeide. Dette prosjektet ble overlevert i årsskiftet 98/99.

Byggeleder

Jeg var samtidig byggeleder for innbygging av pellets fin lager til LKAB i Narvik.
Dette er et stålbygg på 3600 m2 med bandtransportører. Byggelederansvaret består i å lede å koordinere eksterne firma ( leverandører ) og planlegge innsatsen på byggeplassen . Jeg ledet bygge møtene og styrte innsatsen slik at dette prosjektet skulle forstyrre den daglige driften minst mulig. Dette prosjektet er ferdig overlevert drifts avdelingen 1999.

Seksjons leder.

I 1995 ledet jeg ombyggingen av 252 malmvogner dette var en sveiseproduksjon som LKAB utførte med eget personell og i eget verksted Det var 12 personer som var involvert i dette arbeide. Dette var en omstillingsjobb .

Innkjøpsjef.

Jeg var ansatt innkjøpssjef i perioden 1988-94 og hadde da ansvaret for LKAB Narvik kjøp av reservedeler , samt ansvarlig for fakturakontroll og lager/ transport . Det inngår i innkjøp sjefen`s funksjon og foreta leverandør oppfølging samt opprette rammeavtaler. Det tillegger også denne stillingen å være transport leder på bedriften samt utarbeide bedriftens innkjøps strategi.
I denne perioden var jeg også ansvarlig for innføringen av Rubin datasystem som består av et total system for et vedlikeholds konsept som bygger på de fem delene Inspeksjon ,Smøring, Lager, Arbeids ordre og Innkjøp. Jeg innførte også i denne perioden Shell smøre system på LKAB.

Seksjons leder.

I perioden 1986 -88 var jeg seksjonsleder med ansvar for forebyggende vedlikehold. Dette betyr at jeg hadde totalansvaret for forebyggende og utførende mekanisk og elektrisk arbeide for lasteanlegget til LKAB i Narvik. Smøring og koordinering av ekstern mekanisk vedlikehold inngikk også i dette. Det var da el arbeidsleder og mek. arbeidsleder samt fagarbeidere / kontrollører / inspektører underlagt denne funksjon.

Vedlikeholds leder.

Perioden 1983-86 var jeg vedlikeholdsleder med totalansvaret for alt mekanisk vedlikehold på drifts avd. og dette innbefattet både dag og skiftarbeid. Jeg ledet da mekanikere og arbeidsledere samt driftsplanlegger. Det var industri mekanikere ,hydraulikk mekanikere, smørere samt vulkanisører .

Losseleder.

Jeg var ansatt som losseleder i perioden 1980-86.I denne funksjonen så inngikk prosess logistikk (Malmtog transport fra gruve til lager i Narvik.) Det var skift arbeide med et tverrfaglig team. Der var lokfører , konduktører, mekanikere, elektrikere, og drift`s personell samt arbeidsleder og operatører.

Arbeidsleder.

Før dette var jeg arbeidsleder og mekaniker / sveiser på LKAB `s mekaniske verksted. Jeg tok mitt fag brev som mekaniker og maskin reparatør på samme verksted. Jeg arbeidet først som montør ute i anlegget , og etter to år så var jeg bas for arbeidslaget
. Jeg avanserte etter et år til ute arbeidsleder og sener til å ha totalansvaret for alt utearbeidet på plate stål delen og ble arbeidsleder. Dette var fagfolk som sveisere, mekanikere, smed, platearbeidere samt ufaglærte .